Video

Podařilo se zpracovat filmy z táborů a výletů z 8mm a VHS na DVD.
Vzniklo okolo 8 hodin záznamu na DVD č.1 – DVD č.6 z let 1974 – 1995.
Jak je získat, jste se dozvěděli poštou nebo emailem.
Pokud informaci nemáte, napište:
poštou: Zdeňka Vlachovská, Otakara Jeremiáše 1860, 397 01 Písek

Zde si můžete stáhnout obsahy DVD s filmy a fotkami ve Wordu (.doc) nebo PDF

obsah-dvd_foto_11.12011 (PDF)

obsah-dvd_foto_11.12011 (WORD)