Foto

Klubovna

Jiří udělal výběr z diapozitivů z různých období oddílu a podařilo se je převést do elektronické podoby a uložit na DVD.
Výběr FOTO č.1 obsahuje 258 fotografií z let 1974 – 1998.
Jak je získat, jste se dozvěděli poštou nebo emailem.
Pokud informaci nemáte, podívejte se do sekce VIDEO, kde ji získat.

Pokud máte fotografie z akcí oddílu, srazů a podobně,
Můžeme je pověsit do této rubriky.