Stopa

MAPA AKCE ALIHO VÝZVA – STOPA NA VÝLETĚ – SOUMARSKÝ MOST – sobota 18.8.2018

MALÉ ZRCÁTKO O ČINOSTI STOPY PÍSEK

V roku 1974 vznikl v PIONÝRU malý turistický oddíl STOPA. Za 30 let celoroční činnosti se vystřídalo  200 jeho  členů-chlapců děvčat- 8 – 15tiletých. Při schůzkách, výletech a táborech spolu ročně prožili  85O hodin. Učili se spravovat svoji činnost a společný majetek, hráli neobvyklé a náročné hry, připravovali se na oddílové a celostátní soutěže ( Tábornická stezka) a vrcholem roku byly samosprávné tábory-jarní týden na lyžích a třítýdenní o prázdninách. Ten byl stálý stanový a vždy na jiném místě ČSSR (ČR). Zde se po družinách učili stavět stany, nakupovat a vařit bez kuchaře na vyrobených kamnech a stavět Táborové stavby – vodovod, odpadku, latriny, kuchyni,jídelnu umývárnu a sušárnu a někdy i opičí dráhu a saunu. Součástí byl třídenní výlet pod stany, jeden den návštěva rodičů, výpomoc brigádní pro místní hospodáře a družba s nejbližší dětskou organizací.V zimě se pořádaly „večery pod lampou“ s pásmy písní, vyprávění čtení kronik a hlavně dramatických vystoupení za  účasti úplně všech účastníků. Vždy se psala kronika,fotilo  a většinou i filmovalo – proto může čtenář do činnosti  trochu nakouknout. Na palouku ve městě jsme si  svépomocí postavili klubovnu, kterou jsme slavnostně v krojích otevřeli – je jediná pro děti ve městě dodnes.
Každý vedl deníček a zpěvník, často jen našich oddílových textů. Nováčci skládali po třech měsících zkoušku a když je oddíl přijal hlasováním, mohli na strop klubovny zavěsit svůj talisman -„blbečka“. Vše se hodnotilo bodováním o kterém rozhodovala suveréně oddílová rada nebo družina. Kromě dotací státních a rodičovských příspěvků jsme si svojí prací vydělávali na senách i v lesích a účetní uzávěrku kontrolovala  Pionýrská rada. O vánocích jsme si nadělovali  při besídce a na podzim mohli naši přátelé a rodičové shlédnout naši vizitku činnosti na  „Besídce v bačkorách!.
Všecičko to začalo ze dvou důvodů:
Jednoho roku se narodil kluk do rodiny později krutě postižené GESTAPEM (otec) a nemocemi (matka).Tohoto kluka ze svízelů, tísně a ústrků vyvedla parta statečných kamarádů-přátel ze které se po osvobození vyklubal mimořádně činorodý Junácký oddíl ve středisku STOPA. Jejich vzájemné silné a upřímné vztahy umocněné osvobozením vytrvaly až do dospělosti. Zde se ten kluk doučil v životních zkušenostech o tom,“jak hloubit studánky, aby i jiní mohli pít“.
Ten kluk  – lesník – již obrostlý smolou a jehličím započal se svojí obětavou ženou vychovávat své potomky a záhy k tomu potřebovali podobnou partu, ve které oba prožili svoje dětství.Tak byla založena STOPa Písek. Je na účastnících, aby posoudili, zda alespoň podobné mládí, jako jejich vedoucí prožili i oni. V podstatě to záleželo hlavně na nich samotných.

Jiří Wolf, lesník, děda – praděda z Písku.